European Studies

Na ÚEŠMV prednášajú ľudia, ktorí sú špičkami vo svojom odbore a vďaka tomu ste ich možno

už videli a počuli v médiách, alebo aj osobne stretli v rámci diskusií na strednej škole. Napríklad aj naša dekanka Lucia Mokrá – uznávaná expertka na medzinárodné právo, Oľga Gyárfášová, riaditeľka ústavu a odborníčka na výskum verejnej mienky a voličské správanie, Andrej Findor, ktorý skúma postoje k menšinám a najmä spôsoby, ako viesť ľudí k väčšej tolerancii, a mnohí ďalší.

Väčšina výučby prebieha v angličtine, niektoré kurzy vedú native spíkri, napr. Britka Karen Henderson, či Američan David Reichhart a ďalší.

Ponúkame okrem interných prednášajúcich aj kurzy externistov, ktorí  majú aj bohaté skúsenosti z aktivít v mimovládnych organizáciách, médiách či právnej praxi.

Počas štúdiá sa môžete zúčastniť stáži na zaujímavých pracoviskách verejnej

správy i v neziskovom sektore. Určite po ukončení štúdia oceníte skúsenosti získané v NR SR,

MZVaEZ SR, či v niektorej mimovládnej organizácii.

Naši študenti a študentky sa každoročne úspešne zúčastňujú medzinárodného vzdelávacieho

programu Regionálna akadémia OSN (RAUN), kde ich mentorujú zamestnanci špecializovaných

agentúr OSN, a súťaží Model OSN (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN – poskytuje

im to vynikajúci tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru.Prospects of graduates

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy interdisciplinárneho prístupu štúdia európskych integračných procesov v oblasti politickej vedy, právnych disciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špecifických analytických schopností (politická a ekonomická analýza a interpretácia empirických dát). Nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou  tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

          znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuConditions for international students

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijíma sa na základe výsledkov bakalárskej štátnej skúšky.Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky (povinné)

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.10.2020 10:57

Draw attention to not topical data