Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 2000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 2000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. degree, E, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. degree, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ekonómia a právo
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. degree, D, Slovenský
0 € 999 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. degree, E, Slovenský
899 € 899 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. degree, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. degree, E, Slovenský
1030 € 1030 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. degree, E, Slovenský
1030 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo a ekonómia
2. degree, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
andragogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archívnictvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia - história
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia - muzeológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - história
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - muzeológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - muzikológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - religionistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - slovanské štúdiá
1. degree, D, Slovenský, Srbský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - slovanské štúdiá
1. degree, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - slovanské štúdiá
1. degree, D, Slovenský, Slovinský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia - slovanské štúdiá
1. degree, D, Chorvátsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - história
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - religionistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia - sociológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Fínsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
germanistika - informačné štúdiá
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - informačné štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - muzeológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - muzikológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - religionistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - slovanské štúdiá
1. degree, D, Slovenský, Slovinský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - slovanské štúdiá
1. degree, D, Chorvátsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - slovanské štúdiá
1. degree, D, Slovenský, Srbský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história - slovanské štúdiá
1. degree, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Chorvátsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá - muzeológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klasické jazyky
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
1. degree, D, Maďarský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzeológia a kultúrne dedičstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Portugalský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Rumunský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
1. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovakistické štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovanské štúdiá
1. degree, D, Bulharský, Chorvátsky, Poľský, Slovenský, Slovinský, Srbský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
1. degree, D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Slovinský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Švédsky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské jazyky a kultúry
1. degree, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
žurnalistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archívnictvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Fínsky, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Holandský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Chorvátsky, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
2. degree, D, Maďarský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzeológia a kultúrne dedičstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Portugalský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Rumunský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
2. degree, D, Poľský, Slovenský, Český, Slovinský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Švédsky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské jazyky a kultúry
2. degree, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
žurnalistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
knižničná a informačná veda
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
knižničná a informačná veda
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
kulturológia
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pomocné vedy historické
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pomocné vedy historické
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. degree, D, Ruský, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. degree, E, Ruský, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. degree, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské štúdiá
3. degree, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské štúdiá
3. degree, E, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biological Chemistry
1. degree, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biological Chemistry
1. degree, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická, sociálna a politická geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická, sociálna a politická geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Environmental Studies
1. degree, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Environmental Studies
1. degree, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentalistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentalistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, kartografia a geoinformatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, kartografia a geoinformatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia (konverzný)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
medicínska biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
medicínska biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleobiológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
systematická biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
systematická biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
antropológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná a environmentálna geofyzika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
dynamická geológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna ekológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálne plánovanie a manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia a geoinformatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov a etológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
inžinierska geológia a hydrogeológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia a rádioekológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ložisková geológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mikrobiológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mineralógia a petrológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická a bioorganická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pedológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
virológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
antropológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
antropológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika biológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika biológie
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika chémie
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika chémie
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna ekológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna ekológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
humánna geografia a demografia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
humánna geografia a demografia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chemická fyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chemická fyzika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
inžinierska geológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
inžinierska geológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ložisková geológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ložisková geológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mikrobiológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mikrobiológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mineralógia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pedológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pedológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
petrológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
petrológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
sedimentológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
tektonika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
570 € 570 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
570 € 570 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, D, Slovenský, Český
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. degree, E, Slovenský, Český
600 € 600 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Anglický, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Nemecký, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
750 € 7500 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský, Španielsky
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. degree, D, Slovenský, Český
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. degree, E, Slovenský, Český
680 € 680 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Anglický, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Nemecký, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský, Španielsky
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 850 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
románske jazyky a kultúry
3. degree, E, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1800 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. degree, E, Slovenský
290 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 663 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
farmácia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 995 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
kondičné trénerstvo
1. degree, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
šport pre zdravie
1. degree, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree, D, Slovenský
50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
športový manažment
1. degree, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. degree, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. degree, E, Slovenský
970 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
490 € 490 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Anglický
10900 € 10900 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 1960 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 1960 € 100 € 100 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. degree, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. degree, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
dermatovenerológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
dermatovenerológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
normálna a patologická fyziológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
normálna a patologická fyziológia
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pediatria
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pediatria
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
vnútorné choroby
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
vnútorné choroby
3. degree, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
bioinformatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
bioinformatika (konverzný program)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
dátová veda
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
dátová veda (konverzný program)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ekonomická a finančná matematika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika (konverzný program)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
manažérska matematika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (konverzný program)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
poistná matematika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
technická fyzika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
technická fyzika (konverzný program)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
astronómia a astrofyzika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biofyzika a chemická fyzika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika tuhých látok
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika tuhých látok
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kognitívna veda
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kognitívna veda
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
manažérska matematika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
optika, lasery a optická spektroskopia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
optika, lasery a optická spektroskopia
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Physics of the Earth
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
počítačová grafika a geometria
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
počítačová grafika a geometria
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika
2. degree, D, Anglický
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1300 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná matematika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
astronómia a astrofyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biofyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
diskrétna matematika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika kondenzovaných látok a akustika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
3. degree, D, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
geofyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
geometria a topológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematická analýza
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
meteorológia a klimatológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika a matematická fyzika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania fyziky
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania informatiky
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. degree, E, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. degree, E, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. degree, E, Anglický
660 € 660 € 90 € 90 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. degree, E, Slovenský
660 € 660 € 35 € 35 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. degree, D, Anglický
1990 € 1990 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. degree, E, Slovenský
870 € 870 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 32 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. degree, D, Anglický
2490 € 2490 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. degree, E, Slovenský
1170 € 1170 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 32 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
3. degree, D, Slovenský
0 € 1300 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
3. degree, E, Slovenský
1500 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
podnikový manažment
3. degree, E, Slovenský
1500 € 0 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. degree, D, Anglický
3000 € 1100 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. degree, D, Anglický
2500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
verejná politika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. degree, D, Anglický
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
verejná politika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
verejná politika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
pracovisko Martin
mediamatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 1100 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
charitatívna a misijná práca
3. degree, D, Slovenský
0 € 1400 € 40 € 40 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.