Právo a ekonómia

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bez prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo a ekonómia je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právoAdditional information

www.flaw.uniba.skConditions for international students

rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prihlásení uchádzači budú až do naplnenia kapacitných možnosti prijímaní v nasledujúcich skupinách:

 1. Absolventi bakalárskeho študijného programu "ekonómia a právo"
 2. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a študijného programu "národné hospodárstvo"
 3. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a akéhokoľvek študijného programu ekonomického zamerania
 4. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo"   

 

V prípade prekročenia kapacitných možností bude poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov štúdia v bakalárskych študijných  programoch.Coordinator for students with specific needs

doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., margita.prokeinova@flaw.uniba.skGeneral information on the admission exam

bez prijímacej skúškyForm of entrance exam

bez prijímacej skúškyTests

bez prijímacej skúšky • Apply the application for study

  05.07.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • CV (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 999 €


The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 28.04.2021 14:12

Draw attention to not topical data