Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
11000 € 11000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
12500 € 12500 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ekonómia a právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
manažment a právo
1. stupeň, D, Anglický
2990 € 2990 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E, Slovenský
1499 € 1499 € 0 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. stupeň, E, Slovenský
1030 € 1030 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo a ekonómia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo Európskej únie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
rímske právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
dejiny umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
germánske štúdiá
1. stupeň, D, Holandský, Nemecký, Slovenský, Švédsky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Holandský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klasické jazyky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
1. stupeň, D, Maďarský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
románske štúdiá
1. stupeň, D, Francúzsky, Portugalský, Rumunský, Slovenský, Španielsky, Taliansky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovanské štúdiá
1. stupeň, D, Bulharský, Chorvátsky, Poľský, Slovenský, Slovinský, Srbský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Maďarský, Nemecký, Poľský, Slovenský, Slovinský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské jazyky a kultúry
1. stupeň, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
žurnalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 30 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
archeológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 25 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Bulharský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
estetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
etnológia a kultúrna antropológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Holandský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
informačné štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
2. stupeň, D, Maďarský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
muzikológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
religionistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruské a východoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
stredoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský, Český, Slovinský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
východoázijské jazyky a kultúry
2. stupeň, D, Slovenský, Japonský, Čínsky, Kórejský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
žurnalistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 35 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
klinická psychológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slavistika
3. stupeň, E, Ruský, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenská literatúra
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
sociológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
všeobecné dejiny
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 0 € 20 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Biological Chemistry
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a politická geografia a demografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Environmental Studies
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, kartografia a geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
geológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
chémia (konverzný)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
medicínska biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
systematická biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
dynamická geológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekológia a ochrana životného prostredia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia a geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov a etológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
inžinierska geológia a hydrogeológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia a rádioekológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mikrobiológia a virológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
mineralógia, petrológia a ložisková geológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická a bioorganická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
pôdna ekofyziológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 20 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná geofyzika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
biotechnológie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
botanika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika biológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
didaktika biológie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekológia a ochrana životného prostredia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ekológia a ochrana životného prostredia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
environmentálna geochémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
humánna geografia a demografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
humánna geografia a demografia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia a rádioekológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
jadrová chémia a rádioekológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ložisková geológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
ložisková geológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
molekulárna biológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
paleontológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
regionálna geografia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
teoretická a počítačová chémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
zoológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský, Český
800 € 800 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
liečebná pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský, Český
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, E, Slovenský
1200 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
logopédia
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
špeciálna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 663 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
farmácia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 995 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
športový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
1200 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1960 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
10900 € 10900 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1960 € 100 € 100 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pôrodná asistencia
2. stupeň, E, Slovenský
735 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 980 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
anestéziológia a resuscitácia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
gynekológia a pôrodníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
chirurgia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
klinická farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska biofyzika
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
neurológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pediatria
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
pediatria
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
vnútorné choroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
vnútorné choroby
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
bioinformatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
bioinformatika (konverzný program)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
dátová veda
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
dátová veda (konverzný program)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
ekonomická a finančná matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika (konverzný program)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
manažérska matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (konverzný program)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
poistná matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
technická fyzika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
technická fyzika (konverzný program)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1500 € 33 € 33 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
astronómia a astrofyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biomedicínska fyzika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika tuhých látok
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika tuhých látok
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kognitívna veda
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
manažérska matematika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
matematika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
optika, lasery a optická spektroskopia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
optika, lasery a optická spektroskopia
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
počítačová grafika a geometria
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
počítačová grafika a geometria
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
pravdepodobnosť a matematická štatistika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1800 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
astronómia a astrofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
biofyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika kondenzovaných látok a akustika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika plazmy
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
geometria a topológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
jadrová a subjadrová fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teoretická fyzika a matematická fyzika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
teória vyučovania informatiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 664 € 33 € 15 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň, E, Slovenský
450 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, E, Slovenský
550 € 1080 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
evanjelická teológia
3. stupeň, E, Anglický
3200 € 1080 € 90 € 90 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, E, Slovenský
400 € 400 € 45 € 45 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
podnikanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
manažment
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
medzinárodný manažment
2. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
stratégia a podnikanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1875 € 50 € 50 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický
3000 € 1100 € 40 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna a pracovná psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
verejná politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
európske štúdiá a politiky
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
psychológia zdravia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
sociálna antropológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
pracovisko Martin
mediamatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 40 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
charitatívna a misijná práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 40 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.