Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 462

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. stupeň , D, Anglický
denná do 16.04.2021 18.05.2021 - 18.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
2. stupeň , D, Anglický
denná do 16.05.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.04.2021 18.05.2021 - 18.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.04.2021 18.05.2021 - 18.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021

Stránka 3 z 70