Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 476

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.04.2023 - 26.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.04.2023 - 26.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 02.05.2023 - 02.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 30.05.2023 - 30.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 02.05.2023 - 02.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 30.05.2023 - 30.05.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023

Stránka 3 z 50