Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 172

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024 07.05.2024 - 07.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 17.06.2024 - 28.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 17.06.2024 - 28.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 17.06.2024 - 28.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 17.06.2024 - 28.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 17.06.2024 - 28.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 29.04.2024 - 29.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 23.04.2024 - 23.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 23.04.2024 - 23.04.2024

Stránka 3 z 64