Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 443

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Obchodné podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Podnikový obchod a marketing
2. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 18.08.2020 - 18.08.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Philosophy
1. stupeň , D, Anglický
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020

Stránka 3 z 49