Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 900

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 20.08.2019 - 20.08.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 20.08.2019 - 20.08.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
1. stupeň, D, Slovenský
do 07.02.2019 do 29.05.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná interpretácia a teória
1. stupeň, E, Slovenský
do 07.02.2019 do 29.05.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
1. stupeň, D, Slovenský
do 07.02.2019 do 29.05.2019
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Hudobná tvorba a teória
1. stupeň, E, Slovenský
do 07.02.2019 do 29.05.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 24.06.2019 - 26.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 do 31.07.2017
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 3 z 58