Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 443

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 29.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , E, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň , E, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020

Stránka 6 z 49