Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 900

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň, D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň, E, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň, D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň, E, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň, D, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň, E, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 6 z 58