Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 340

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 28.02.2020 04.11.2019 - 27.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.05.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 31.05.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 31.05.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 04.11.2019 - 30.04.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 27.03.2020 - 16.06.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 27.03.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020

Stránka 6 z 67