Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 205

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. stupeň , E, Anglický
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň , E, Anglický
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024 12.05.2023 - 26.08.2022 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2024 10.05.2021 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2024 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.03.2024 - 20.05.2024 01.07.2024 - 01.07.2024

Stránka 6 z 65