Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 443

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Jazykovo - komunikačné štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020

Stránka 7 z 49