Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 340

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , E, Slovenský, Český
externá do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020

Stránka 7 z 67