Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 244

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 12.05.2023 - 26.08.2022 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.04.2023 14.06.2023 - 16.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 12.06.2024 - 17.06.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2023 04.07.2023 - 04.07.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023 04.07.2023 - 04.07.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 15.06.2023 do 15.08.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023 15.06.2023 - 15.06.2023 do 15.08.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie /2014/
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agropotravinárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia /2014/
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Potraviny a technológie v gastronómii
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2023 - 31.05.2023 12.08.2023 - 24.08.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.04.2022 - 31.05.2023 28.06.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický
externá 06.04.2022 - 31.05.2023 28.06.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023

Stránka 7 z 65