Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 649

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019 01.03.2019 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
01.11.2018 - 22.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 15.09.2019
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.08.2019

Stránka 7 z 73