Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 397

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Kultúrne dedičstvo
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 13.05.2019 - 16.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. stupeň, D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Teória a dejiny slovenskej literatúry
3. stupeň, D, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Teória a dejiny slovenskej literatúry
3. stupeň, E, Slovenský
15.03.2019 - 15.05.2019 27.06.2019 - 27.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 8 z 68