Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 654

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 15.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 15.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 15.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
do 15.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1. stupeň , E, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport a zdravie
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , D, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. stupeň , E, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský, Český
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský, Český
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 28.02.2019 01.04.2019 - 05.04.2019 do 31.07.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Pôrodná asistencia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. stupeň , D, Anglický
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. stupeň , E, Anglický
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Dejiny filozofie
3. stupeň , D, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Dejiny filozofie
3. stupeň , E, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
3. stupeň , D, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
3. stupeň , E, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
3. stupeň , D, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
3. stupeň , E, Slovenský
12.06.2019 - 12.08.2019 30.08.2019 - 30.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019 10.05.2019 - 09.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 8 z 74