Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 981

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. stupeň , D, Poľský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Animácia voľnočasových aktivít
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Európske štúdiá
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 12.06.2020 - 16.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Probačná a mediačná práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020

Stránka 8 z 60