Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 900

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 13.05.2019 - 16.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 13.05.2019 - 16.05.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Ukrajinský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň, D, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň, E, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, D, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, E, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, E, Slovenský
20.09.2018 - 31.03.2019 22.04.2019 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 10.06.2019 - 21.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 do 15.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 do 15.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 do 15.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň, D, Slovenský
do 15.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň, E, Slovenský
do 15.06.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 do 15.08.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 do 15.08.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agroekológia
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment rastlinnej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment živočíšnej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálne chovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 04.06.2019 - 05.06.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie
3. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.05.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie
3. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 31.05.2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie /2014/
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 13.06.2019 - 14.06.2019

Stránka 8 z 58