Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 981

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.04.2020 - 15.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.04.2020 - 15.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 24.04.2020 - 24.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 20.05.2020 - 20.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 24.04.2020 - 24.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 20.05.2020 - 20.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Slovenský
11.02.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Anglický
11.02.2020 - 31.08.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
do 31.05.2020

Stránka 5 z 60