Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 115

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 15.11.2021 - 01.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 15.11.2021 - 01.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 15.11.2021 - 01.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 15.11.2021 - 01.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 27.04.2022 - 31.05.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 27.04.2022 - 31.05.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 28.02.2021 - 30.09.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 08.03.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 08.03.2022 - 31.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2022
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2022
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.03.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky v kombinácii
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2022 01.06.2022 - 15.08.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.07.2022
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.07.2022

Stránka 5 z 63