Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 868

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň, D, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň, E, Slovenský
15.10.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň, D, Slovenský
15.10.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň, E, Slovenský
15.10.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň, E, Slovenský
01.11.2018 - 31.05.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.11.2018 - 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Rusínsky
do 31.03.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Andragogika
1. stupeň, E, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 28.02.2019

Stránka 5 z 58