Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 144

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 30.04.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 08.03.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 08.03.2021 - 31.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2020 29.06.2021 - 29.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Sociálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Vychovávateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Environmentálny manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.03.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021

Stránka 5 z 63