Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 440

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Občianske právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Správne právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Trestné právo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 29.03.2021 - 15.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 30.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 30.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 30.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská a pracovná psychológia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 27.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 08.03.2021 - 30.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Školská psychológia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 08.03.2021 - 30.09.2021
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2020 29.06.2021 - 29.06.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 01.06.2021 - 13.08.2021

Stránka 5 z 69