Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Bezpečnostný pracovník – špecialista najmä v štátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Riadiaci pracovník – na nižších stupňoch riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku. Absolvent môže pokračovať v magisterskom štúdiuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na externé bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb môže byť na základe prihlášky prijatý len príslušník PZ, resp. príslušník ďalších bezpečnostných služieb (DBS):

a) ktorý nadobudol základné alebo špecializované policajné vzdelanie (nevzťahuje sa na príslušníkov ďalších bezpečnostných služieb),

b) má odporúčanie na štúdium od nadriadeného s ustanovujúcou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzača, ktorý je v služobnom pomere príslušníka PZ a DBS; príslušník ZVJS predloží potvrdenie o služobnom pomere),

c) je príslušníkom PZ najmenej jeden rok po zaradení do stálej štátnej služby.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: martina.pokorna@akademiapz.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku s určenými prílohami na externé bakalárske štúdium uchádzač podáva na príslušné personálne útvary do 15. marca 2024.

Pre individuálne podanie je termínom podania prihlášky spolu s požadovanými prílohami 31. marec 2024Forma prijímacej skúšky

PRIJÍMACIA SKÚŠKA (vedomostný test): 6/2024  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku (papierová forma)
  • odporúčanie na štúdium od nadriadeného


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

BANKOVÉ SPOJENIE NA ÚHRADU POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Štátna pokladnica IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772

Variabilný symbol: 44444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2024 12:19

Upozorniť na neaktuálne údaje