Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 118

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 03.05.2022 - 03.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 08.06.2022 - 08.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 03.05.2022 - 03.05.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.07.2022 08.06.2022 - 08.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.05.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 15.06.2022 - 15.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 13.06.2022 - 13.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 16.06.2022 - 16.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 16.06.2022 - 16.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.04.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.04.2022 17.06.2022 - 17.06.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Anglický
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Anglický
denná 09.05.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 09.05.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.05.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 09.05.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2021 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné právo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 27.04.2022 - 31.08.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
externá 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 15.11.2021 - 28.02.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 15.11.2021 - 28.02.2022

Stránka 4 z 63