Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 649

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 22.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Teória a dejiny žurnalistiky
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2019 21.06.2019 - 21.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
do 09.08.2019 22.08.2019 - 23.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Poradenstvo a sociálna komunikácia
3. stupeň , E, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň , D, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň , E, Slovenský
do 30.06.2019 10.08.2019 - 30.08.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019

Stránka 4 z 73