Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 172

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 16.04.2024 - 16.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 28.05.2024 - 28.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 16.04.2024 - 16.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 28.05.2024 - 28.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 18.06.2024 - 20.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 10.06.2024 - 10.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 12.06.2024 - 12.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024 12.06.2024 - 12.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.04.2024 12.06.2024 - 12.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 30.04.2024 12.06.2024 - 12.06.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.09.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 06.11.2023 - 30.04.2024
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.11.2023 - 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Antropológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2024 - 03.06.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Antropológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2024 - 03.06.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2023 - 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2023 - 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2023 - 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2023 - 30.04.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Environmentálna ekológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2024 - 03.06.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Environmentálna ekológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2024 - 03.06.2024 24.06.2024 - 24.06.2024

Stránka 4 z 64