Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 397

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň, D, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
3. stupeň, E, Slovenský
do 30.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 do 31.07.2017
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.04.2019 - 15.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 03.06.2019 - 03.06.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Taliansky
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 25.04.2019 - 25.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.05.2019 - 15.05.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 25.04.2019 - 25.04.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019 15.05.2019 - 15.05.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Liečebná pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň, E, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, E
do 31.03.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň, D, Slovenský
do 31.03.2019

Stránka 4 z 68