Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 454

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 20.04.2021 - 20.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 20.04.2021 - 20.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 26.04.2021 - 26.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 26.04.2021 - 26.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Štúdium rodiny a sociálnej práce
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 28.02.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021

Stránka 4 z 70