Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 681

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 12.06.2023 - 12.06.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 14.06.2022 - 14.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.04.2023 14.06.2022 - 14.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 14.06.2022 - 14.06.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.04.2023 14.06.2022 - 14.06.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.09.2022
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 30.04.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 07.11.2022 - 28.02.2023
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.11.2022 - 30.04.2023
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra
3. stupeň , E, Slovenský, Rusínsky
externá do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Český, Rómsky
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Rusínsky
denná do 31.05.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Biológia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Ekológia a environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Geografia a aplikovaná geoinformatika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2022 - 31.03.2023

Stránka 4 z 54