Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 443

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Taliansky
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 14.04.2020 - 14.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 14.04.2020 - 14.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 24.04.2020 - 24.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 20.05.2020 - 20.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 24.04.2020 - 24.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 20.05.2020 - 20.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Anglický
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
04.11.2019 - 28.02.2020

Stránka 4 z 49