Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 083

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Štúdium rodiny a sociálnej práce
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 28.02.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Dizajn médií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií Mediálna komunikácia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Medzinárodné vzťahy a diplomacia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva Právo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 28.02.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie Psychológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 28.02.2021

Stránka 4 z 62