Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 900

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Finančný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment a ekonomické znalectvo
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment výroby a logistika
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Personálny manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Podnikové financie
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň, D, Anglický
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 25.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Bankovníctvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Bankovníctvo
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Daňovníctvo a daňové poradenstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Globálne financie (Global Finance)
2. stupeň, D, Anglický
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ľudské zdroje a sociálny manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. stupeň, D, Anglický
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Národné hospodárstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Sociálny rozvoj a sociálna politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment cestovného ruchu
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment medzinárodného obchodu
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Manažment predaja
2. stupeň, D, Francúzsky
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Marketingový a obchodný manažment
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 25.06.2019 - 26.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
01.09.2018 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 20.08.2019 - 20.08.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Finančné riadenie podniku
2. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 15.04.2019 20.08.2018 - 20.08.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice Obchodné podnikanie
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice, Pedagogické pracovisko, Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, E, Slovenský
01.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 14.06.2019

Stránka 2 z 58