Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 245

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Finančné trhy a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Slovenský
denná 08.04.2024 - 07.06.2024 27.06.2024 - 27.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Slovenský
externá 08.04.2024 - 07.06.2024 27.06.2024 - 27.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 22.08.2024 - 22.08.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 22.08.2024 - 22.08.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 22.08.2024 - 22.08.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 22.08.2024 - 22.08.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 22.08.2024 - 22.08.2024
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola Hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.05.2024 - 21.09.2024 25.05.2024 - 28.09.2024
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola Hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň , E, Slovenský
externá 18.05.2024 - 21.09.2024 25.05.2024 - 28.09.2024
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola Hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 18.05.2024 - 21.09.2024 25.05.2024 - 28.09.2024
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola Hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.05.2024 - 21.09.2024 25.05.2024 - 28.09.2024
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola Hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.05.2024 - 21.09.2024 25.05.2024 - 28.09.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 12.06.2024 - 15.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024 12.06.2023 - 15.06.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2024 07.05.2024 - 07.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2024 07.05.2024 - 07.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2024 07.05.2024 - 07.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 11.06.2024 - 11.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 11.06.2024 - 11.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2024 30.04.2024 - 30.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2024 11.06.2024 - 11.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 13.06.2024 - 13.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 13.06.2024 - 13.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Teória a dejiny žurnalistiky
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 11.06.2024 - 11.06.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2024 09.05.2024 - 09.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2024
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2024

Stránka 2 z 65