Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 681

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2022 - 28.02.2023 27.03.2023 - 31.03.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Finančné trhy a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 02.07.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 02.07.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.04.2023 - 09.06.2023 26.06.2023 - 14.07.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 24.08.2023 - 24.08.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 24.08.2023 - 24.08.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 24.08.2023 - 24.08.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 24.08.2023 - 24.08.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2022 - 30.04.2023 24.08.2023 - 24.08.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 15.06.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 15.06.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2023 09.05.2023 - 09.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2023 23.05.2023 - 23.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2023 20.06.2023 - 20.06.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 21.04.2023 11.05.2023 - 11.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 21.04.2023 12.05.2023 - 12.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.05.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023

Stránka 2 z 54