Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 846

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Manažérske rozhodovanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Operačný výskum a ekonometria
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Štatistické metódy v ekonómii
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a auditorstvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a finančný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Finančný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment a ekonomické znalectvo
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Manažment výroby a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Personálny manažment podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Podnikové financie
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 12.06.2020 - 12.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Bankovníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Daňovníctvo a daňové poradenstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
31.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , E, Slovenský
31.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a bankovníctvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Globálne financie (Global Finance)
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Hospodárska politika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ľudské zdroje a sociálny manažment
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Medzinárodné financie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Národné hospodárstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
11.04.2018 - 11.06.2018 25.06.2018 - 06.07.2018
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Poisťovníctvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Sociálny rozvoj a sociálna politika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 01.05.2020 - 02.07.2020
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Verejná správa a regionálny rozvoj
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
11.04.2019 - 11.06.2019 28.06.2019 - 28.06.2019

Stránka 2 z 57