Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 118

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Finančné trhy a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Manažment verejných politík
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Medzinárodné podnikanie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Podnikanie v obchode
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 22.04.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 22.04.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Slovenský
denná 10.04.2022 - 10.06.2022 24.06.2022 - 14.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Obchodné podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 22.04.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Podnikový obchod a marketing
2. stupeň , D, Anglický, Ruský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 22.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 22.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Pedagogické pracovisko Michalovce Finančné riadenie podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 24.08.2022 - 24.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Rádiologická technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Urgentná zdravotná starostlivosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - filozofia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Anglistika a amerikanistika - história
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Filozofia - história
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta História
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Psychológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.08.2022 25.08.2022 - 25.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Teória a dejiny žurnalistiky
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.09.2022 21.09.2022 - 21.09.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022 22.08.2022 - 26.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.08.2022

Stránka 2 z 63