Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 115

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 28.02.2022 30.05.2022 - 03.06.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.01.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.07.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.07.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 23.05.2022 27.05.2022 - 27.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 25.02.2022 - 02.05.2022 26.05.2022 - 26.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 14.03.2022 14.04.2022 - 14.04.2022 13.12.2021 - 11.04.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 25.02.2022 - 25.05.2022 10.06.2022 - 10.06.2022 25.02.2022 - 26.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 25.02.2022 - 25.05.2022 10.06.2022 - 10.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 13.12.2021 - 08.04.2022 25.04.2022 - 27.04.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 25.02.2022 - 31.05.2022 15.06.2022 - 15.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.11.2021 02.02.2022 - 07.02.2022 21.02.2022 - 20.03.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 14.06.2022 - 16.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.11.2021 02.02.2022 - 07.02.2022 21.02.2022 - 20.03.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 14.06.2022 - 16.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.12.2021 - 30.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022 do 07.08.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.12.2021 - 30.04.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 17.02.2022 - 20.05.2022 08.06.2022 - 08.06.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 18.02.2022 - 28.04.2022 25.05.2022 - 25.05.2022
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 18.02.2022 - 28.04.2022 25.05.2022 - 25.05.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Aktuárstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Hospodárska informatika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 20.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Informačný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Manažérske rozhodovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Operačný výskum a ekonometria
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 24.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo a auditorstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 31.08.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 27.06.2022 - 27.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 16.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2021 - 30.04.2022 01.05.2022 - 02.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia
3. stupeň , D, Anglický
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 17.06.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 11.04.2022 - 10.06.2022 01.07.2022 - 01.07.2022

Stránka 1 z 63