Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 084

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 07.07.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.12.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 10.07.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 07.07.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 17.05.2024 23.05.2024 - 23.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 29.05.2023 - 31.05.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 02.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 02.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 24.03.2024 11.04.2024 - 26.04.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 24.05.2023 - 02.06.2023 08.06.2023 - 09.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 24.05.2023 09.06.2023 - 09.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 04.04.2024 22.04.2024 - 25.04.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 15.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 15.06.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 10.01.2024 - 11.01.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 08.01.2024 - 09.01.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 24.05.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.04.2024 22.05.2024 - 22.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.04.2024 22.05.2024 - 22.05.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Data science v ekonómii
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 26.06.2023 - 26.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Hospodárska diplomacia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 30.04.2023 26.06.2023 - 26.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.11.2022 - 31.03.2023 12.06.2023 - 16.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.06.2023 30.06.2023 - 30.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.06.2023 30.06.2023 - 30.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 26.03.2024 - 26.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 01.03.2024 - 31.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia
3. stupeň , D, Anglický
denná 09.04.2023 - 15.06.2023 30.06.2023 - 30.06.2023
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024

Stránka 1 z 62