Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 230

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2024 - 29.02.2024 03.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2024 - 30.04.2024 13.05.2024 - 21.06.2024
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2023
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Akadémia Policajného zboru Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelná dramaturgia a réžia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 17.05.2024 23.05.2024 - 23.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 17.05.2024 23.05.2024 - 13.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.05.2024 - 02.05.2024 30.05.2024 - 30.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Divadelné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 02.05.2023 25.05.2023 - 25.05.2023
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 04.04.2024 25.04.2024 - 26.04.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2024 - 31.05.2024 06.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Filmová a televízna réžia a scenáristika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.05.2024 11.06.2024 - 11.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Herectvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2023 - 04.04.2024 22.04.2024 - 25.04.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Hudobné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Interpretačné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 12.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.10.2023 - 30.11.2023 29.01.2024 - 05.02.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení Kompozícia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 03.06.2024 - 03.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 10.01.2024 - 11.01.2024 02.03.2024 - 02.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Maľba-grafika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 18.09.2023 - 29.11.2023 08.01.2024 - 09.01.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 21.01.2024 - 24.05.2024 24.06.2024 - 24.06.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.04.2024 22.05.2024 - 22.05.2024
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.04.2024 22.05.2024 - 22.05.2024
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Liberálne štúdiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.01.2024 - 31.03.2024 12.04.2024 - 12.04.2024 01.04.2024 - 31.05.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Účtovníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 26.03.2024 - 26.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 21.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 08.04.2024 - 12.04.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu Všeobecný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 21.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 26.03.2024 - 26.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Aplikovaná ekonómia
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 01.03.2024 - 31.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonómia a právo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 31.03.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.12.2023 - 29.02.2024 01.03.2024 - 31.03.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta Financie a dane
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 02.07.2024

Stránka 1 z 65