Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo a manažment zveri
2. stupeň, D, Anglický
1750 € 1750 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň, D, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň, E, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekosystémové služby lesov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekosystémové služby lesov
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
hospodárska úprava lesov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
hospodárska úprava lesov
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. stupeň, D, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. stupeň, E, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
1. stupeň, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Detašované pracovisko
tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň, E, Slovenský
200 € 200 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárske inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárske inžinierstvo
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Production and Utilisation of Wood Products
2. stupeň, D, Anglický
0 € 2000 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a bývania
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a bývania
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň, D, Anglický
3000 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň, E, Anglický
3000 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
technológia spracovania dreva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
technológia spracovania dreva
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia - zručnosti a adaptácie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia - zručnosti a adaptácie
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálny manažment
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 400 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
inžinierstvo životného prostredia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 400 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálny manažment
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 0 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 40 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.