Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. degree, E, Slovenský
1000 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
2. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo a manažment zveri
2. degree, D, Anglický
1750 € 1750 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree, D, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree, E, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekológia lesa
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekosystémové služby lesov
3. degree, D, Anglický, Slovenský
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
ekosystémové služby lesov
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
hospodárska úprava lesov
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
hospodárska úprava lesov
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. degree, D, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícka fytológia
3. degree, E, Anglický
3400 € 3400 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesnícke technológie
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
pestovanie a ochrana lesa
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
pestovanie a ochrana lesa
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1200 € 40 € 0 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a interiéru
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 40 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárstvo s podporou informačných technologií
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárstvo s podporou informačných technologií
1. degree, E, Slovenský
300 € 300 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
1. degree, E, Slovenský
300 € 300 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Detašované pracovisko
drevené stavby
1. degree, E, Slovenský
200 € 200 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
1. degree, E, Slovenský
300 € 300 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Detašované pracovisko
tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree, E, Slovenský
200 € 200 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree, E, Slovenský
300 € 300 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a interiéru
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárske inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevárske inžinierstvo
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
drevené stavby
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Production and Utilisation of Wood Products
2. degree, D, Anglický
0 € 1500 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
tvorba a konštrukcia nábytku
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a bývania
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
dizajn nábytku a bývania
3. degree, E, Slovenský
1200 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree, E, Slovenský
1200 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree, E, Slovenský
1200 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree, D, Anglický
3000 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree, E, Anglický
3000 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree, E, Slovenský
1200 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
technológia spracovania dreva
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
technológia spracovania dreva
3. degree, E, Slovenský
1200 € 0 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia - zručnosti a adaptácie
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia - zručnosti a adaptácie
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálny manažment
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
inžinierstvo životného prostredia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálny manažment
2. degree, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. degree, E, Slovenský
700 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ochrana a využívanie krajiny
2. degree, E, Slovenský
600 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
environmentálne inžinierstvo
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 40 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
ekotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
ekotechnika
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree, E, Slovenský
500 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
2. degree, E, Slovenský
600 € 800 € 30 € 30 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
3. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta techniky
výrobná technika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 800 € 35 € 35 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2020/2021).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.