Výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Výrobná technika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Uplatnia sa pri prácach na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, jeho analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s výrobnou technikou spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, uvedomujúc si jednotlivé aspekty kvality.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez účasti uchádzačov o štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila ŠarinováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.07.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    19.08.2022 - 19.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 14.10.2021 14:03

Upozorniť na neaktuálne údaje