Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 2 950

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Šport pre zdravie
2. degree , E, Slovenský, Český
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský, Český
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy
2. degree , D, Slovenský, Český
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 29.02.2020 30.03.2020 - 03.04.2020 do 31.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
profesijne orientovaný 1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Jazykovo - komunikačné štúdiá
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Kultúrne dedičstvo
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 15.06.2020 - 19.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
1. degree , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020

Page 7 of 59