Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 383

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
2. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov Urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
externá do 15.04.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. degree , D, Poľský, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. degree , D, Poľský, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.05.2021 do 15.08.2021
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 15.08.2021

Page 7 of 68