Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 102

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 31.03.2023 - 31.05.2023 16.06.2023 - 16.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná 31.03.2023 - 31.05.2023 16.06.2023 - 16.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá 31.03.2023 - 31.05.2023 16.06.2023 - 16.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 31.03.2023 - 31.05.2023 16.06.2023 - 16.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilová doprava
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilové dopravné systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 30.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 30.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 30.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 30.06.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie (2014)
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie (2014)
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2023 - 31.05.2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický
externá 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná 12.01.2023 - 30.04.2023 31.05.2023 - 31.07.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický
denná 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , E, Anglický
externá 06.04.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Anglický
denná 07.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2023 - 02.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
denná 07.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2023 - 02.03.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná 07.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , E, Slovenský
externá 31.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná elektrotechnika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2023 - 31.05.2023

Stránka 11 z 63