Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 3 387

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradná a krajinná architektúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 07.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 11.01.2021 - 28.02.2021 07.05.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 23.03.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 23.03.2021 - 31.07.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , D, Anglický
denná 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
3. stupeň , E, Anglický
externá 09.04.2021 - 09.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilová doprava
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilové dopravné systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 30.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 30.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou
2. stupeň , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 30.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. stupeň , D, Anglický
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 30.06.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. stupeň , D, Slovenský
denná 11.01.2021 - 28.02.2021 02.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Anglický
denná 08.03.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 30.06.2021 - 30.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná 08.03.2021 - 31.05.2021 30.06.2021 - 30.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 29.06.2021 - 29.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Anglický
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
2. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 01.02.2021 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 01.02.2021 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná 16.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021

Stránka 11 z 68