Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 478

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológia polymérnych materiálov
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológia polymérnych materiálov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológia polymérnych materiálov
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológia polymérnych materiálov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológie ochrany životného prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.02.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológie ochrany životného prostredia
2. stupeň , D, Anglický
denná 15.02.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský, Český
denná 01.03.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 16.12.2022 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Integrovaná bezpečnosť
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Integrovaná bezpečnosť
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Mechatronika v technologických zariadeniach
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Počítačová podpora návrhu a výroby
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Priemyselné manažérstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Priemyselné manažérstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Výrobné technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Výrobné technológie a výrobný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná 18.01.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Integrovaná bezpečnosť
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Priemyselné manažérstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Výrobné technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Brezno Výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Integrovaná bezpečnosť
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Mechatronika v technologických zariadeniach
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Priemyselné manažérstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Výrobné technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom Výrobné zariadenia a systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 09.01.2023 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Aplikovaná matematika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Architektonické konštrukcie a projektovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 10.01.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
1. stupeň , D, Anglický
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
2. stupeň , D, Anglický
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Civil engineering
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 10.01.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 05.12.2022 - 30.04.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2023 - 31.05.2023
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2023 - 31.05.2023

Stránka 11 z 50