Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 945

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Obchodné podnikanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Obchodné podnikanie
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Sociálny manažment a služby v agrosektore
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Účtovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Účtovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Environmentálny manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinná a záhradná architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
18.11.2019 - 31.03.2020 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
18.11.2019 - 30.04.2020 20.06.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Krajinné inžinierstvo
1. stupeň , E, Slovenský
18.11.2019 - 30.04.2020 20.06.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1. stupeň , D, Slovenský
18.11.2019 - 30.04.2020 20.06.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
18.11.2019 - 30.04.2020 19.06.2020 - 19.06.2020 20.06.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Záhradníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
18.11.2019 - 30.04.2020 19.06.2020 - 19.06.2020 20.06.2020 - 07.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Automobilová doprava
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 01.01.2020 - 31.03.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Riadiace systémy vo výrobnej technike
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Technika pre odpadové hospodárstvo (2014)
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta Výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Anglický
01.03.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
2. stupeň , D, Slovenský
01.03.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , D, Anglický
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Odvetvové ekonomiky a manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
1. stupeň , D, Anglický
01.01.2020 - 31.07.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Slovenský
01.03.2020 - 31.07.2020 30.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
2. stupeň , D, Anglický
01.03.2020 - 31.07.2020 30.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, Bratislava Priestorové plánovanie
3. stupeň , E, Anglický
01.03.2020 - 31.08.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Anglický
20.09.2019 - 31.05.2020 17.06.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 04.12.2019 08.01.2020 - 22.01.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 04.12.2019 08.01.2020 - 22.01.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná elektrotechnika
2. stupeň , D, Slovenský
01.02.2020 - 31.05.2020

Stránka 10 z 59