Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2 945

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Religionistika
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 26.04.2019
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2019 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
20.09.2019 - 31.03.2020 20.04.2020 - 24.04.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
1. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna a sociálna služba
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň , D, Slovenský
do 15.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
3. stupeň , E, Slovenský
do 15.06.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň , E, Slovenský
do 31.03.2020 do 15.08.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Agroekológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Hipológia
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment rastlinnej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Manažment živočíšnej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Špeciálne chovateľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Výživa ľudí
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020 09.06.2020 - 10.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agrobiotechnológie /2014/
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Agropotravinárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Aplikovaná biológia /2014/
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Potraviny a technológie v gastronómii
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vinárstvo
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vinárstvo /2014/
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 30.04.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. stupeň , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Environmentálna ekonomika a manažment
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Kvantitatívne metódy v ekonómii
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. stupeň , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 09.06.2020 - 11.06.2020

Stránka 9 z 59