Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach šport a rekreácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach šport a rekreácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach šport a rekreácia
1. degree, D, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 30 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Anglický
0 € 0 € 30 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
fyzioterapia
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná informatika
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analýza dát a umelá inteligencia
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a finančná matematika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - fyzika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - chémia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
botanika a fyziológia rastlín
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a finančná matematika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
genetika a molekulárna cytológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia a geoinformatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
jadrová a subjadrová fyzika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
manažérska matematika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teoretická fyzika a astrofyzika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
zoológia a fyziológia živočíchov
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná matematika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
astrofyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
astrofyzika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
diskrétna matematika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
diskrétna matematika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyziológia živočíchov
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
genetika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
jadrová a subjadrová fyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
jadrová a subjadrová fyzika
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
molekulárna cytológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
molekulárna cytológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
progresívne materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
progresívne materiály
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teoretická fyzika
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teoretická fyzika
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania fyziky
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania fyziky
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania matematiky
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania matematiky
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. degree, D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
2. degree, E, Slovenský
940 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, D, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, E, Slovenský
700 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. degree, E, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, D, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, E, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. degree, E, Slovenský
700 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, D, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, E, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. degree, E, Slovenský
700 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, D, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, E, Slovenský
700 € 600 € 40 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, E, Slovenský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
európska verejná správa
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
informačné systémy vo verejnej správe
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
1. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
1. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
európska verejná správa
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
2. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
2. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
1. degree, D, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
1. degree, E, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - matematika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra
1. degree, D, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - britské a americké štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - nemecký jazyk a literatúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - slovenský jazyk a literatúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
masmediálne štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
masmediálne štúdiá
1. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - geografia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - matematika
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
2. degree, D, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
2. degree, E, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
masmediálne štúdiá
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
masmediálne štúdiá
2. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Anglický
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca (konverzný)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
dejiny filozofie
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
dejiny filozofie
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
integratívna sociálna práca
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
integratívna sociálna práca
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
literárna veda
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
literárna veda
3. degree, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.