Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach šport a rekreácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
10500 € 10500 € 30 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1300 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
11000 € 11000 € 30 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná informatika
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analýza dát a umelá inteligencia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biológia - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a finančná matematika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia a geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia a geoinformatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
chémia - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - fyzika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
matematika - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analýza dát a umelá inteligencia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
botanika a fyziológia rastlín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
ekonomická a finančná matematika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
genetika a molekulárna cytológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geografia a geoinformatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
manažérska matematika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
zoológia a fyziológia živočíchov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
analytická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
anorganická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
aplikovaná matematika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biofyzika
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
biochémia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
diskrétna matematika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
diskrétna matematika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika kondenzovaných látok
3. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzikálna chémia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyziológia rastlín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
informatika
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
molekulárna cytológia a genetika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
organická chémia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
progresívne materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
progresívne materiály
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania matematiky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
teória vyučovania matematiky
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
zoológia a fyziológia živočíchov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
zoológia a fyziológia živočíchov
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 40 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E, Slovenský
1550 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E, Slovenský
940 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1200 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
európska verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
európska verejná správa
1. stupeň, D, Anglický, Nemecký
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
informačné systémy vo verejnej správe
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
európska verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
verejná správa
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 30 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
1. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - matematika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - britské a americké štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - nemecký jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
latinský jazyk a literatúra - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
latinský jazyk a literatúra - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a literatúra - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovakisticko-mediálne štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovakisticko-mediálne štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - geografia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - matematika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
2. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Anglický
4500 € 0 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovakisticko-mediálne štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovakisticko-mediálne štúdiá
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca s konverzným ročníkom
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna práca s konverzným ročníkom
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 20 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
3. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
britské a americké štúdiá
3. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
dejiny filozofie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
dejiny filozofie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
integratívna sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
integratívna sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
politológia
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.