Molekulárna cytológia

Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Molekulárna cytológia ovláda vedecké metódy výskumu používané v odbore a zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov v oblasti molekulárnej cytológie. Skúma biochemické, fyziologické, bunkové a molekulárno-biologické procesy a ich morfologické prejavy na bunkovej a subcelulárnej úrovni. Pracuje so širokou škálou laboratórnych vzoriek a používa tradičné, ale predovšetkým inovatívne technológie (napr. analýza obrazu, prietoková cytometria a imunohistochémia), ktoré umožňujú detekciu, analýzu a kvantifikáciu molekúl v ich prirodzenom prostredí, ako sú bunky, tkanivá, orgány, embryá a nádory pre získania nových vedeckých výsledkov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolventi sa uplatňujú vo výskumných pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach a školách doma ale aj v zahraničí.

 Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  04.10.2019

 • Open day

  06.02.2020

 • Apply the application for study

  01.04.2016 - 01.06.2016

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:21

Draw attention to not topical data