Informatics

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Informatika, 3. stupeň, získavajú titul PhD. a upevnia si poznatky a zručnosti získané na magisterskom štúdiu z pohľadu vedeckého výskumu, t. j.  naučia sa aplikovať metódy vedeckého výskumu hlavne v oblasti ich zamerania. Absolvent je schopný teoreticky analyzovať zložité systémy, exaktne sformulovať problémy, vytvárať matematický a logický formalizmus na riešenie problémov, hľadať efektívne riešenia takto sformulovaných problémov. Je schopný pracovať aj v tímoch, ktoré nemajú informatické zameranie, vie syntetizovať poznatky z rôznych oblastí a tiež objavovať nové poznatky. Absolvent má hlboké znalosti v odbore študovanej problematiky.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2016 - 01.06.2016

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:16

Draw attention to not topical data