Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
stráž prírody
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
alpínska a vysokohorská ekológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnosť priemyslu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. stupeň, D, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
pozemné staviteľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. stupeň, D, Anglický
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
1. stupeň, E, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
1. stupeň, E, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Anglický
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň, E, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
pozemné staviteľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
2. stupeň, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
2. stupeň, E, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
aplikovaná mechanika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetická a environmentálna technika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové konštruovanie a simulácie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
vozidlá a motory
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
konštrukcia strojov a zariadení
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Mechanical Engineering
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
obrábanie a ložisková výroba
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technika prostredia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
údržba dopravných prostriedkov
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
vozidlá a motory
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
koľajové vozidlá
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
koľajové vozidlá
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
automatizácia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
autotronika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
biomedicínske inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrooptika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
komunikačné a informačné technológie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
multimediálne technológie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrické pohony
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektroenergetika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
fotonika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
multimediálne inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
výkonové elektronické systémy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektroenergetika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektroenergetika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnológie a materiály
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnológie a materiály
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikácie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikácie
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
teoretická elektrotechnika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
teoretická elektrotechnika
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
cestná doprava
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
distribučné technológie a služby
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby v osobnej doprave
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
elektronický obchod a manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
finančný manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
letecká doprava
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
železničná doprava
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
cestná doprava
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
elektronický obchod a manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
finančný manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
letecká doprava
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
poštové inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
železničná doprava
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1700 € 0 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1700 € 0 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačné a sieťové technológie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika a riadenie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
počítačové inžinierstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikované sieťové inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
biomedicínska informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačné systémy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
800 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
inteligentné informačné systémy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
počítačové inžinierstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
inteligentné informačné systémy
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
inteligentné informačné systémy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň, E, Slovenský
750 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň, E, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.