Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
stráž prírody
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
alpínska a vysokohorská ekológia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
bezpečnostný manažment
3. degree, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
krízový manažment
3. degree, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
záchranné služby
3. degree, E, Slovenský
1000 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. degree, D, Slovenský
3500 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
geodézia a kartografia
1. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
pozemné staviteľstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
staviteľstvo
1. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
1. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
1. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
pozemné staviteľstvo
2. degree, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
2. degree, D, Slovenský
450 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
2. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
technológia a manažment stavieb
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetická a environmentálna technika
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové konštruovanie a simulácie
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
vozidlá a motory
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
konštrukcia strojov a zariadení
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Mechanical Engineering
2. degree, D, Anglický
3500 € 3500 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
obrábanie a ložisková výroba
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo
2. degree, E, Slovenský
600 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technika prostredia
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
údržba dopravných prostriedkov
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
vozidlá a motory
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
automatizované výrobné systémy
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
časti a mechanizmy strojov
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
energetické stroje a zariadenia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
koľajové vozidlá
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
koľajové vozidlá
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
priemyselné inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárske technológie
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
technické materiály
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
automatizácia
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
biomedicínske inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrooptika
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnika
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
komunikačné a informačné technológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
multimediálne technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
biomedicínske inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
fotonika
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
multimediálne inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
výkonové elektronické systémy
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnológie a materiály
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
elektrotechnológie a materiály
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
riadenie procesov
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
silnoprúdová elektrotechnika
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
silnoprúdová elektrotechnika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikácie
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
telekomunikácie
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
teoretická elektrotechnika
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
teoretická elektrotechnika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
cestná doprava
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
distribučné technológie a služby
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby v osobnej doprave
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
elektronický obchod a manažment
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
finančný manažment
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
letecká doprava
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
vodná doprava
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
železničná doprava
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
cestná doprava
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
elektronický obchod a manažment
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
finančný manažment
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
letecká doprava
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
poštové inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
zasielateľstvo a logistika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
železničná doprava
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
dopravné služby
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1700 € 0 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ekonomika a manažment podniku
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1700 € 0 € 30 € 30 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačné a sieťové technológie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Informatika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika a riadenie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
1. degree, E, Slovenský
700 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
počítačové inžinierstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikované sieťové inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
biomedicínska informatika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačné systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informačný manažment
2. degree, E, Slovenský
800 € 0 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
inteligentné informačné systémy
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
počítačové inžinierstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
aplikovaná informatika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
manažment
3. degree, E, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 450 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 20 € 20 €
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree, E, Slovenský
2000 € 2000 € 20 € 20 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.