Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 111

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 15.07.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.11.2020 19.01.2021 - 20.01.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.05.2021 25.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Production and Utilisation of Wood Products
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , E, Anglický
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 29.06.2021 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia - zručnosti a adaptácie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia - zručnosti a adaptácie
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. stupeň , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Inžinierstvo životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 31.03.2021 14.06.2021 - 18.06.2021 01.04.2021 - 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2020 - 30.06.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Ekotechnika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Ekotechnika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2021 19.08.2021 - 19.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2021 19.08.2021 - 19.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.06.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.06.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 07.06.2021 - 11.06.2021 do 15.08.2021
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo a manažment zveri
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020