Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 51

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 30.11.2021 01.02.2022 - 02.02.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.05.2022 29.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 29.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 30.06.2022 01.07.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 15.07.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 15.07.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 15.07.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2021 - 31.03.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.10.2021 - 31.03.2022 20.06.2022 - 24.06.2022 01.04.2022 - 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2021 - 15.07.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2021 - 15.07.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2022 19.08.2022 - 19.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2022 19.08.2022 - 19.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 17.06.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 17.06.2022 27.06.2022 - 30.06.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022 do 15.08.2022
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022 do 15.08.2022