Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 56

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.03.2023 - 31.05.2023
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2023 - 31.05.2023
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 27.06.2023 - 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 27.06.2023 - 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 30.11.2022 07.02.2023 - 08.02.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárstvo s podporou informačných technologií
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2022 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 27.06.2023 - 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 27.06.2023 - 28.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.07.2023 18.08.2023 - 18.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.07.2023 18.08.2023 - 18.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 09.06.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 09.06.2023 26.06.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 05.06.2023 - 09.06.2023 do 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 05.06.2023 - 09.06.2023 do 15.08.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.01.2023 - 31.05.2023 05.06.2023 - 09.06.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 31.03.2023