Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 82

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , D, Anglický
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , E, Anglický
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.07.2020 - 02.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia - zručnosti a adaptácie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia - zručnosti a adaptácie
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 27.07.2020 - 31.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
denná 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
externá 02.03.2020 - 29.05.2020 22.06.2020 - 26.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Inžinierstvo životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 15.05.2020 15.06.2020 - 19.06.2020 01.04.2020 - 15.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 30.06.2020 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. degree , E, Slovenský
externá 01.10.2019 - 30.06.2020 20.07.2020 - 24.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Ekotechnika
1. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Ekotechnika
1. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2020 17.08.2020 - 19.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2020 17.09.2019 - 19.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. degree , D, Slovenský
denná do 15.06.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika
3. degree , E, Slovenský
externá do 15.06.2020 29.06.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree , D, Slovenský
denná do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree , E, Slovenský
externá do 15.05.2020 08.06.2020 - 10.06.2020 do 14.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree , E, Anglický
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , E, Anglický
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 15.05.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo a manažment zveri
2. degree , D, Anglický
denná 01.01.2020 - 30.06.2020 12.08.2020 - 13.08.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 09.06.2020