Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potraviny a technológie v gastronómii
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.