Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
farmárstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
hipológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
hipológia
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálne chovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecné poľnohospodárstvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálne chovateľské odvetvia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa a ochrana rastlín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa zvierat a krmivárstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
agrochémia a výživa rastlín
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
fyziológia plodín a drevín
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna rastlinná produkcia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna rastlinná produkcia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna živočíšna produkcia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna živočíšna produkcia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná rastlinná produkcia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná rastlinná produkcia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná živočíšna produkcia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná živočíšna produkcia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
aplikovaná ekonómia a analýza dát
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, D, Anglický
1100 € 1100 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, E, Anglický
1100 € 1100 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1100 € 1100 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. stupeň, D, Anglický
1100 € 1100 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
obchodné podnikanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
obchodné podnikanie
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
účtovníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
účtovníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. stupeň, D, Anglický
1300 € 1300 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
kvantitatívne metódy v ekonómii
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. stupeň, D, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. stupeň, E, Slovenský
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. stupeň, E, Anglický
2400 € 2400 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
automobilová doprava
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
manažérstvo prevádzky techniky
1. stupeň, D, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
automobilové dopravné systémy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
manažérstvo prevádzky techniky
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinná a záhradná architektúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 55 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
International Master of Horticulture Science
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2200 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinná a záhradná architektúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 55 € 55 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potraviny a technológie v gastronómii
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
2. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
3. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
molekulárna biológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
molekulárna biológia (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 40 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 650 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2. stupeň, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1100 € 0 € 35 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1100 € 35 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1100 € 0 € 35 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 35 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.