Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
agroekológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
farmárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 500 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
hipológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
hipológia
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálne chovateľstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecné poľnohospodárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecné poľnohospodárstvo
1. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
genetické technológie v agrobiológii
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment rastlinnej výroby
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
manažment živočíšnej výroby
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálne chovateľské odvetvia
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
2. degree, E, Slovenský
400 € 400 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa a ochrana rastlín
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa ľudí
2. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa zvierat a krmivárstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
agrochémia a výživa rastlín
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
agrochémia a výživa rastlín
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
fyziológia plodín a drevín
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
fyziológia plodín a drevín
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 31 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
ochrana rastlín
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 31 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
ochrana rastlín
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 31 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna rastlinná produkcia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna rastlinná produkcia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna živočíšna produkcia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 31 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
špeciálna živočíšna produkcia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná rastlinná produkcia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná rastlinná produkcia
3. degree, D, Anglický
2500 € 2500 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná rastlinná produkcia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná živočíšna produkcia
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
všeobecná živočíšna produkcia
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
výživa
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 33 € 32 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
kvantitatívne metódy v ekonómii
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. degree, D, Anglický
900 € 900 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. degree, D, Anglický
900 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
obchodné podnikanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
obchodné podnikanie
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
účtovníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
účtovníctvo
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. degree, D, Anglický
1100 € 1100 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika podniku
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
kvantitatívne metódy v ekonómii
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
manažment podniku
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. degree, D, Anglický
2700 € 2700 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
medzinárodná ekonomika a rozvoj
2. degree, E, Anglický
1100 € 1100 € 0 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 45 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 45 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
agrárny obchod a marketing
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree, E, Anglický
2400 € 2400 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 45 € 40 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
automobilová doprava
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree, D, Anglický
2000 € 2000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
obchodovanie a podnikanie s technikou (2014)
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
prevádzka dopravných a manipulačných strojov (2015)
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
výrobné technológie pre automobilový priemysel
1. degree, E, Slovenský
450 € 450 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
automobilové dopravné systémy
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
obchodovanie a podnikanie s technikou
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
poľnohospodárska technika (2014)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike (2014)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
dopravné stroje a zariadenia (2014)
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
riadiace systémy vo výrobnej technike
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014)
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
výrobné technológie (2014)
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
výrobné technológie (2014)
3. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinná a záhradná architektúra
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 25 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
1. degree, E, Slovenský
500 € 500 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
biotechnika parkových a krajinných úprav
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
biotechnika parkových a krajinných úprav
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
International Master of Horticulture Science
2. degree, D, Slovenský
0 € 2200 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
3. degree, D, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
3. degree, E, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
krajinné inžinierstvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
800 € 800 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra
3. degree, D, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra
3. degree, E, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradná a krajinná architektúra
3. degree, E, Anglický, Slovenský
800 € 800 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
3. degree, D, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1100 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
800 € 800 € 45 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
záhradníctvo
3. degree, E, Anglický
2200 € 2200 € 0 € 45 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie /2014/
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agropotravinárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potraviny a technológie v gastronómii
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
vinárstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
vinárstvo /2014/
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 20 € 20 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
aplikovaná biológia /2014/
2. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín
2. degree, D, Anglický
1200 € 1200 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
bezpečnosť a kontrola potravín /2014/
2. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 0 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
agrobiotechnológie
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 38 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
molekulárna biológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
molekulárna biológia (2014)
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 38 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín
3. degree, D, Slovenský
0 € 1500 € 40 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
technológia potravín (2014)
3. degree, E, Slovenský
1500 € 1500 € 40 € 30 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky EÚ
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
1. degree, E, Slovenský
600 € 600 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
2. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 0 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
environmentálny manažment
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. degree, D, Slovenský
0 € 1100 € 40 € 35 €
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
integrovaný rozvoj vidieka
3. degree, E, Slovenský
1100 € 1100 € 40 € 35 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.