Automobilové dopravné systémy

Absolvent študijného programu má znalosti z teórie základných strojárskych disciplín a z teórie a konštrukcie dopravných a manipulačných zariadení. Ovláda technicko-exploatačné vlastnosti dopravnej a manipulačnej techniky v rozsahu potrebnom pre racionálne využitie tejto techniky v reálnych prevádzkových podmienkach. Ovláda metódy a princípy riadenia dopravných a manipulačných systémov vrátane ich efektívneho využitia ako aj systémy ekonomickej analýzy v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu majú uplatnenie vo všetkých podnikoch a firmách, ktoré sa zaoberajú dopravou a manipuláciou s materiálom, ale aj prepravou osôb Majú uplatnenie v každom podniku, ktorý vlastní a využíva dopravné stroje a zariadenia pre svoje výrobné i nevýrobné činnosti. Praktické uplatnenie absolventov je podmienené jednak dosiahnutou úrovňou automobilovej dopravy a jej ďalším rozvojom, či už ide o dopravu vnútroštátnu alebo medzinárodnú a tiež vzrastajúcimi požiadavkami na prepravu širokého sortimentu materiálov, tovarov a finálnych výrobkov. Absolventi sa dokážu uplatniť v podnikoch služieb, logistických centrách a tiež v servisných strediskách a opravovniach zameraných na opravy a údržbu dopravných strojov a zariadení.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    16.02.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
11


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje