Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová
tel.: +421 918 674 242  e-mail: eva.danasova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Prijímacie konanie

Biotechnológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Biotechnológia (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Biotechnológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (lubos.cirka@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 26.11.2018 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje