Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 128

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina Alpínska a vysokohorská ekológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 11.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina Stráž prírody
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 11.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 07.06.2023 - 07.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 23.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Automatizácia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrooptika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fotonika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Komunikačné a informačné technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2022 - 15.06.2022 23.06.2022 - 23.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 07.06.2023 19.06.2023 - 19.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Výkonové elektronické systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.04.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 14.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 13.06.2023 - 14.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 13.06.2023 - 14.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 20.06.2023 - 21.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Distribučné technológie a služby
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Doprava
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Doprava
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby a logistika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby a logistika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby v osobnej doprave
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika dopravy, spojov a služieb
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika dopravy, spojov a služieb
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 29.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Poštové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Vodná doprava
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 12.06.2023 - 13.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 30.04.2023 15.06.2023 - 16.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikované sieťové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Biomedicínska informatika
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné a sieťové technológie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika a riadenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2023 - 31.05.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2023 - 31.05.2023 22.06.2023 - 23.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 08.06.2023 - 08.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 01.06.2023 - 01.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Anglický
denná do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná do 31.05.2023 10.07.2023 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 11.07.2022 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 11.07.2022 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 11.07.2022 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 do 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023 11.07.2022 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023 11.07.2022 - 18.08.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2023 28.06.2023 - 30.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.03.2023 15.06.2023
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2023 26.06.2023