Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 146

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina Alpínska a vysokohorská ekológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 do 06.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina Stráž prírody
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2021 do 06.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť priemyslu
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 25.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Záchranné služby
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Automatizácia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Autotronika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrické pohony
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrooptika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fotonika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Komunikačné a informačné technológie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne technológie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.04.2021 22.06.2021 - 22.06.2021 17.05.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 03.06.2021 23.06.2021 - 23.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Výkonové elektronické systémy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.06.2021 - 19.06.2021 28.06.2021 - 28.06.2021 29.06.2021 - 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 30.08.2021 - 30.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 13.08.2021 30.08.2021 - 30.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 13.08.2021 30.08.2021 - 30.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 13.08.2021 30.08.2021 - 30.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 13.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 13.08.2021 30.08.2021 - 30.08.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Distribučné technológie a služby
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2022 24.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2022 24.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Dopravné služby v osobnej doprave
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2022 24.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Ekonomika a manažment podniku
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2022 24.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Elektronický obchod a manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Finančný manažment
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Letecká doprava
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Poštové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Zasielateľstvo a logistika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 10.06.2022 - 15.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Železničná doprava
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.03.2022 16.06.2022 - 17.06.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikovaná informatika
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Aplikované sieťové inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Biomedicínska informatika
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné a sieťové technológie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. degree , D, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informačný manažment
2. degree , E, Slovenský
externá do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Informatika a riadenie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Inteligentné informačné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Manažment
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 31.05.2021 21.06.2021 - 22.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky Počítačové inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 18.06.2021 08.07.2021 - 08.07.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 06.07.2022 - 07.07.2021 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Anglický
denná do 31.05.2022 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 06.07.2022 - 07.07.2021 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 06.07.2022 - 07.07.2020 16.07.2020 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 06.07.2022 - 07.07.2021 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Konštrukcia strojov a zariadení
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Mechanical Engineering
2. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Obrábanie a ložisková výroba
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Údržba dopravných prostriedkov
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021