Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
700 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
maďarský jazyk a literatúra
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
maďarský jazyk a literatúra
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
reformovaná teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
teológia
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
teológia
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 25 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ekonomika a manažment verejných služieb
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania v regiónoch
1. stupeň, D
0 € 1400 € 0 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1400 € 0 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1700 € 30 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický
3600 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický
3600 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský
2290 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský
2040 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, D, Slovenský
2390 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, E, Slovenský
2140 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
správne právo
3. stupeň, D, Slovenský
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
správne právo
3. stupeň, E, Slovenský
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
1890 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
1890 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Anglický
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Slovenský
9990 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
dizajn médií
1. stupeň, D, Slovenský
2450 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
2190 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
1990 € 0 € 20 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2019/2020).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 84 z 86: