Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň, E, Slovenský
2600 € 0 € 100 € 0 €
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
1. stupeň, E, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Mezinárodní management a marketing
1. stupeň, E, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Mezinárodní vztahy a diplomacie
1. stupeň, E, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Účetnictví a finanční řízení podniku
1. stupeň, E, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Mezinárodní a diplomatická studia
2. stupeň, E, Český
0 € 0 € 0 € 0 €
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, E, Slovenský
2250 € 0 € 0 € 0 €
Mezinárodní management a marketing
1. stupeň, E, Slovenský
2250 € 0 € 0 € 0 €
medzinárodné a diplomatické štúdiá
2. stupeň, E, Slovenský
2250 € 0 € 0 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 87 z 87: