Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
700 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, D, Maďarský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, E, Maďarský
1000 € 0 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
reformovaná teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 55 € 30 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 55 € 30 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 55 € 30 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
teológia
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1500 € 55 € 30 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
teológia
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1500 € 0 € 55 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
1. stupeň, E, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
2. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň, D, Slovenský
2400 € 2400 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň, E, Slovenský
2800 € 2800 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
3. stupeň, D, Slovenský
2400 € 2400 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
3. stupeň, E, Slovenský
2800 € 2800 € 120 € 120 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné vzťahy a diplomacia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2490 € 2490 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, D, Slovenský
2490 € 2490 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
1. stupeň, E, Slovenský
2490 € 2490 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, D, Slovenský
2590 € 2590 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
právo
2. stupeň, E, Slovenský
2590 € 2590 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
14999 € 14999 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2850 € 2850 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
14999 € 14999 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
2850 € 2850 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
14999 € 14999 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
2850 € 2850 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
2190 € 2190 € 20 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 87 z 90: