Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
11000 € 11000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický
12500 € 12500 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 95 € 95 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
hygiena
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
chirurgia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
klinická farmakológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
neurológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
normálna a patologická fyziológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
oftalmológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
onkológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
otorinolaryngológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
patologická anatómia a súdne lekárstvo
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
pediatria
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
psychiatria
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
röntgenológia a rádiológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
urológia
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
vnútorné choroby
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
3. stupeň, E, Slovenský
200 € 0 € 80 € 80 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
ekonómia a právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
manažment a právo
1. stupeň, D, Anglický
2990 € 2990 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 0 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 2700 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E, Slovenský
1499 € 1499 € 0 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
2. stupeň, E, Slovenský
1030 € 1030 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Anglický
3500 € 3500 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
právo a ekonómia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 999 € 60 € 60 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
kánonické právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
medzinárodné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1599 € 1599 € 70 € 70 €
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1599 € 70 € 70 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 1 z 90: