Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 45 €
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
fyzioterapia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 45 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
dentálna hygiena
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyziologická a klinická výživa
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
rádiologická technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
fyzioterapia
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
zubné lekárstvo
spojený 1. a 2. stupeň, D, Slovenský
0 € 2000 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
fyzioterapia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
fyzioterapia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 550 € 70 € 70 €
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
fyzioterapia
2. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. psychológia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1080 € 1080 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1900 € 1900 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. zubná technika
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
1. stupeň, E, Slovenský
520 € 520 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
1100 € 1100 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 550 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. stupeň, D, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. misijná a charitatívna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ošetrovateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
998 € 998 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
998 € 998 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Bl. Metoda D. Trčku (Michalovce)
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Ústav Košice Bl. Z. Mallu
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
798 € 798 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
700 € 700 € 60 € 60 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Detašované pracovisko, Michalovce
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
580 € 580 € 60 € 60 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 85 z 90: