Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Detašované pracovisko, Příbram, Česko
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
790 € 790 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Srbský
975 € 975 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
795 € 795 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
615 € 615 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
pôrodná asistencia
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
1075 € 1075 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
675 € 675 € 50 € 50 €
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
urgentná zdravotná starostlivosť
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
675 € 675 € 50 € 50 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
obchod a marketing
1. stupeň, D, Maďarský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
600 € 0 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
rozvoj vidieka
1. stupeň, D, Maďarský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 800 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
ekonomika a manažment podniku
2. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
600 € 0 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1000 € 0 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Fakulta ekonómie a informatiky
teória vyučovania matematiky a informatiky
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
600 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
700 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
didaktika dejepisu
3. stupeň, E, Maďarský, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
maďarský jazyk a literatúra
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
reformovaná teológia
spojený 1. a 2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 700 € 50 € 25 €
Univerzita J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta
teológia
3. stupeň, D, Maďarský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 25 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2020/2021).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 85 z 88: