Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
2090 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Slovenský
2790 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, D, Anglický
4990 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
dizajn médií
1. stupeň, D, Slovenský
2590 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
mediálna komunikácia
1. stupeň, D, Slovenský
2390 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálna a marketingová komunikácia
2. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálne štúdiá
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2790 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
masmediálne štúdiá
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2790 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2190 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2090 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky
aplikovaná informatika
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
2490 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
2290 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
psychológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2590 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská psychológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
školská psychológia
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
0 € 0 € 0 € 20 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta práva Janka Jesenského
právo
1. stupeň, D, Slovenský
1840 € 1840 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta práva Janka Jesenského
právo
1. stupeň, E, Slovenský
1840 € 1840 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta práva Janka Jesenského
právo
2. stupeň, D, Slovenský
2190 € 2190 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta práva Janka Jesenského
právo
2. stupeň, E, Slovenský
2190 € 2190 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
1. stupeň, E, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
sociálna práca
2. stupeň, E, Slovenský
1150 € 1150 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
medzinárodné vzťahy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
medzinárodné vzťahy
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
medzinárodné vzťahy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
medzinárodné vzťahy
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 1500 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1200 € 1200 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
3. stupeň, D, Ruský, Slovenský
1800 € 0 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1800 € 0 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
2000 € 0 € 35 € 30 €
Vysoká škola Danubius
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
verejná politika a verejná správa
3. stupeň, E, Ruský, Slovenský
2000 € 0 € 35 € 30 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 85 z 87: