Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove hospodárska a podnikateľská etika
1. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
850 € 850 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzinárodné podnikanie v obchode a službách
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1360 € 1360 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Ruský, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, D, Slovenský
990 € 990 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, E, Slovenský
990 € 990 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, D, Slovenský
670 € 670 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, D, Slovenský
670 € 670 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, E, Slovenský
670 € 670 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
2. stupeň, D, Slovenský
1308 € 1308 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
2. stupeň, E, Slovenský
1308 € 1308 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, D, Slovenský
1132 € 1132 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, E, Slovenský
1132 € 1132 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
11520 € 11520 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
1326 € 1326 € 0 € 0 €
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií liberálne štúdiá
1. stupeň, D, Anglický
1800 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
975 € 975 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
975 € 975 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, E, Slovenský
2500 € 2500 € 25 € 25 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň, D, Slovenský
2500 € 2500 € 70 € 50 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola hudobná interpretácia a tvorba
1. stupeň, E, Slovenský
2500 € 2300 € 70 € 70 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola hudobná interpretácia a tvorba
2. stupeň, D, Slovenský
3500 € 0 € 70 € 70 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň, D, Slovenský
3000 € 0 € 100 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 86 z 87: