Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Ruský, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
1400 € 1400 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1300 € 1300 € 40 € 0 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici životné prostredie
1. stupeň, D, Slovenský
990 € 990 € 50 € 30 €
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici environmentálne manažérstvo
2. stupeň, D, Slovenský
1500 € 1500 € 50 € 30 €
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, D, Slovenský
734 € 734 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 524 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, E
0 € 610 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1030 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, E, Slovenský
1030 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií liberálne štúdiá
1. stupeň, D, Anglický
1800 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
890 € 890 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň, E
1155 € 1155 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
890 € 890 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň, E
1155 € 1155 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
2000 € 2000 € 25 € 25 €
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň, E
2500 € 2500 € 25 € 25 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a teória
1. stupeň, D, Slovenský
2500 € 2500 € 50 € 50 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a teória
1. stupeň, E, Slovenský
2100 € 0 € 50 € 50 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná tvorba a teória
1. stupeň, D, Slovenský
2500 € 0 € 50 € 50 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná tvorba a teória
1. stupeň, E, Slovenský
2100 € 0 € 50 € 50 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a teória
2. stupeň, D, Slovenský
3500 € 0 € 50 € 0 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a teória
2. stupeň, E, Slovenský
2700 € 0 € 50 € 0 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná tvorba a teória
2. stupeň, D, Slovenský
3500 € 0 € 50 € 0 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná tvorba a teória
2. stupeň, E, Slovenský
2700 € 0 € 50 € 0 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň, D, Slovenský
3000 € 0 € 100 € 0 €
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici hudobná interpretácia a tvorba
3. stupeň, E, Slovenský
2600 € 0 € 100 € 0 €
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave marketingová komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
1998 € 1998 € 0 € 0 €
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálna komunikácia
1. stupeň, E, Slovenský
1998 € 1998 € 0 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2019/2020).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.

Stránka 86 z 86: