Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History and Theory of Arts
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Philosophy
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History
1. degree, E, Slovak
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Classical Archaeology
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Politology
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Politology
1. degree, E, Slovak
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Psychology
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Psychology
1. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Sociology
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History and Theory of Arts
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Philosophy
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Classical Archaeology
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Politology
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Politology
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Psychology
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Sociology
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History and Theory of Arts and Architecture
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
History and Theory of Arts and Architecture
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Systematic Philosophy
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Classical Archaeology
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Social psychology
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Social psychology
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
slovenské dejiny
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Slovak history
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Theory and methodology of sociology
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Arts
Theory and methodology of sociology
3. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree, D, English, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree, E, English, Slovak
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Fine Arts Animation
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Social pedagogy and Education
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Social pedagogy and Education
1. degree, E, Slovak
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree, D, English, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects of English language and Literature
1. degree, D, English, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects of Biology
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teacher of Subjekt of ethical education
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of the Subjects of Chemistry
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects of Informatics
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of math
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects German language and literature
1. degree, D, German, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects Slovak language and literature
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of the Subjects of Fine Arts
1. degree, D, Slovak
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree, D, English, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
pedagogika výtvarného umenia
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
predškolská pedagogika
2. degree, D, English
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
predškolská pedagogika
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
predškolská pedagogika
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Social pedagogy and Education
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree, D, English, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree, E, English, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of the subjects of English language and Literature
2. degree, D, English, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects of Biology
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teacher of Subjekt of ethical education
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of the Subjects of Chemistry
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects of Informatics
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Math
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects German language and literature
2. degree, D, German, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Pre-school and Elementary Pedagogy
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Primary education teaching
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of Subjects Slovak language and literature
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 0 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Teaching of the Subjects of Fine Arts
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Pedagogy
3. degree, D, Slovak
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
pedagogika
3. degree, D, English
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
Pedagogy
3. degree, E, Slovak
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
pedagogika
3. degree, E, English
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
slovenský jazyk a literatúra
3. degree, D, Slovak
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
slovenský jazyk a literatúra
3. degree, E, Slovak
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree, D, Slovak
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree, E, Slovak
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
teória prírodovedného vzdelávania
3. degree, D, Slovak
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Education
teória prírodovedného vzdelávania
3. degree, E, Slovak
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Laboratory Testing Methods in Health Care
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
professionally oriented 1. degree, E, Slovak
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Nursing care
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Public Health Care
professionally oriented 1. degree, D, English, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Child Development and Family Studies (full-time study)
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social Work
1. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Laboratory Testing Methods in Health Care
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree, E, Slovak
650 € 650 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Nursing
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social Work
2. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Public Health Care
2. degree, D, English, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Laboratory Testing Methods in Health Care (full-time study)
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Laboratory Testing Methods in Health Care (part-time study)
3. degree, E, Slovak
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social Work (full-time study)
3. degree, D, English
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social Work (full-time study)
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social work
3. degree, E, English
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Social work (part-time study)
3. degree, E, Slovak
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care

3. degree, D, English
0 € 0 € 0 € 0 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Public Health Care (full-time study)
3. degree, D, Slovak
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care
Public Health Care (part-time study)
3. degree, E, Slovak
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Health and Social Care

3. degree, E, English
0 € 0 € 0 € 0 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Theology
Counseling
professionally oriented 1. degree, D, Slovak
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Theology
Christian Philosophy and Catholic Theology Basics
1. degree, D, Slovak
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Theology
Catholic Theology
2. degree, D, Slovak
0 € 680 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Theology
Catholic Theology
3. degree, D, Slovak
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Theology
Catholic Theology
3. degree, E, Slovak
700 € 700 € 35 € 35 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Law
1. degree, D, Slovak
0 € 890 € 40 € 38 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law

1. degree, E, Slovak
890 € 850 € 40 € 38 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Law
2. degree, D, Slovak
0 € 800 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Law
2. degree, E, Slovak
950 € 950 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law

3. degree, E, Slovak
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Industrial law
3. degree, D, Slovak
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Industrial law
3. degree, E, Slovak
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law

3. degree, E, English
1500 € 0 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law
Theory and History of state and Law
3. degree, E, Slovak
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law

3. degree, D, Slovak
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnava University in Trnava
Faculty of Law

3. degree, E, Slovak
850 € 1100 € 50 € 48 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2024/2025).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.