Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória umenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
1. degree, E, Slovenský
700 € 750 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
1. degree, E, Slovenský
700 € 750 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. degree, E, Slovenský
860 € 860 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
sociológia
1. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória umenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
2. degree, E, Slovenský
800 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
2. degree, E, Slovenský
800 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 30 € 30 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
2. degree, E, Slovenský
800 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
sociológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
teória a metodológia sociológie
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
teória a metodológia sociológie
3. degree, E, Slovenský
900 € 0 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
všeobecná a experimentálna psychológia
3. degree, E, Slovenský
900 € 900 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
animácia výtvarného umenia
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika výtvarného umenia
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. degree, D, Anglický
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. degree, E, Anglický
800 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree, E, Anglický, Slovenský
800 € 800 € 35 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Nemecký, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree, E, Slovenský
800 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. degree, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
školská pedagogika
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
školská pedagogika
3. degree, D, Anglický
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
školská pedagogika
3. degree, E, Anglický
0 € 1000 € 35 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
školská pedagogika
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória biologického vzdelávania
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória biologického vzdelávania
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória chemického vzdelávania
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. degree, E, Anglický, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree, D, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. degree, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
1. degree, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
2. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
2. degree, E, Anglický, Slovenský
650 € 650 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. degree, E, Slovenský
750 € 750 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. degree, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
2. degree, D, Slovenský
0 € 680 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
3. degree, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
3. degree, E, Slovenský
700 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
1. degree, D, Slovenský
0 € 600 € 40 € 38 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
1. degree, E, Slovenský
600 € 700 € 40 € 38 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Anglický
0 € 950 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. degree, D, Slovenský
0 € 750 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. degree, E, Anglický
950 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. degree, E, Slovenský
650 € 650 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, E, Anglický
1500 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. degree, E, Slovenský
1500 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, E, Anglický
1500 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, D, Anglický
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, E, Anglický
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
ústavné právo
3. degree, E, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.