Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
1. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
1. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
sociológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
politológia
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
sociológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
filozofia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
klasická archeológia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
psychológia
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
teória a metodológia sociológie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
teória a metodológia sociológie
3. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
animácia výtvarného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
850 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 850 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika výtvarného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Anglický
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, D, Anglický
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, E, Anglický
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
teória prírodovedného vzdelávania
3. stupeň, E, Slovenský
1100 € 1100 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň, E, Slovenský
550 € 550 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 650 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ošetrovateľstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3. stupeň, E, Slovenský
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. stupeň, D, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 1200 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, E, Slovenský
750 € 950 € 40 € 40 €
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo
3. stupeň, E, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
counseling
profesijne orientovaný 1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 650 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 680 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Teologická fakulta
katolícka teológia
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 700 € 35 € 35 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 890 € 40 € 38 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, E, Slovenský
890 € 850 € 40 € 38 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, E, Slovenský
950 € 950 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. stupeň, D, Slovenský
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
pracovné právo
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 1100 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
teória a dejiny štátu a práva
3. stupeň, E, Anglický
1500 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 50 € 48 €
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
850 € 1100 € 50 € 48 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.