Air Transport

Zameranie Letecká doprava

Absolvent pozná základné technologické procesy v leteckej doprave aj v ostatných druhoch dopráv, súvisiace legislatívne normy a ekonomické súvislosti, dokáže analyzovať problémy a možnosti riadenia leteckých dopravných procesov, či už na úrovni podnikov, infraštruktúry alebo administratívneho zabezpečenia. Súčasťou výučby je aj získanie znalostí a prehľadu o organizácii a riadení civilného letectva.

Zameranie Profesionálny pilot

Absolventi spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov a môžu byť zamestnaní ako piloti u civilných leteckých prevádzkovateľov kdekoľvek v EÚ. Majú dobré teoretické základy a zodpovedajúce letové skúsenosti. Sú pripravení na typové preškolenie na akejkoľvek generačnej úrovni palubného vybavenia lietadiel pre obchodné využitie alebo dopravných lietadiel. Po doplnení vzdelania sa absolventi môžu uplatniť aj v oblasti vojenského letectva.Prospects of graduates

The graduates are able to analyse the problems and possibilities of managing transport processes in the area of civil aviation and related transports. They are also equipped with basic knowledge from the area of information systems, computer technology, programming and optimisation methods. They know the basic technological processes in air transport and the related legislative standards.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Successful passing of the entrance exams in the form of tests from mathematics, general knowledge and language knowledge.Additional information

V študijnom programe letecká doprava je možné si zvoliť zameranie:

1) letecká doprava

2) profesionálny pilotConditions for international students

Foreign study applicants are admitted on the basis of relevant intergovernmental agreements, or study at their own expense.The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form valid in the Czech Republic. In case of applicants who do not actively speak Slovak or Czech, a successful completion of language training (with possibility of performance at the ZU in Zilina) is required.

Foreign study applicants that study at their own expenses shall submit the required materials (documents of previous study, etc.) and according to the individual assessment of the applicant the dean of the faculty shall decide on acceptance (non-acceptance) for the study without entrance exams. More detailed information and criteria for assessment of the applicants in the admission procedure for full-time and part-time Bachelor and engineer study are published on the website of the faculty (http://www.fpedas.uniza.sk).Conditions of admission without the entrance exam

Without entrance exams will be accepted only applicants from grammar schools with an average for the last but one year of the study (not the leaving exam year) up to 1.20 including.

Even these applicants must come on the day determined for the entrance interview where the mandatory enclosures of the application form are checked (school reports, CV, payment document). In case that the applicant meets the conditions of admission without entrance exams, only by interview, according to the achieved study result average, these results will be checked by the committee on the day of the entrance exam.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc., tel.: 041/513 3219, 513 3201, e-mail: Viera.Farkasova@fpedas.uniza.skGeneral information on the admission exam

command of Slovak or Czech language, knowledge of at least one world language - English, German, Spanish, French

if the applicant would like to participate in the admission procedure in more study programmes, the applications must be filed and the respective fee must be paid separately for each study programme

the tuition is according to the act on universities

the document of fee payment for the admission procedure must be sent to the address of the faculty together with the application

within the entrance exam knowledge from mathematics in the scope of grammar school curriculum is required

the tests are evaluated by an electronic evaluation equipment and the results will be published on the faculty website on the day of the entrance exam( http://www.fpedas.uniza.sk).

The applicants for this study programme that are holders of glider pilot certificates or other certificate of aviation eligibility (PPL, CPL, ATP) or of aircraft mechanic, gain 10 reference points in the entrance exams.Form of entrance exam

written testsTests

from mathematics, general knowledge and language knowledge  • Apply the application for study

    31.03.2022

  • Performance of the entrance exam

    10.06.2022 - 15.06.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (electronic form)
  • vysvedčenie za predposledný ročník štúdia na strednej škole (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000269888/8180

Variable symbol: 10131

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Last update: 18.09.2021 16:00

Draw attention to not topical data