Rail Transport

Absolventi sa uplatňujú na všetkých stupňoch manažmentu železničnej dopravy v SR a v rámci EÚ, najmä ako technológovia a manažéri správcov železničnej infraštruktúry, železničných podnikov, dopravných operátorov, vrátane profesijných dopravných zoskupení a združení v EÚ. Možnosti uplatnenia absolventov sú aj u koordinátorov integrovaných dopravných systémov  v  zasielateľských  a  logistických  spoločnostiach,  v  projekčných,  výskumných  a  vývojových  organizáciách  s dopravným zameraním, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov, orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj na stredných odborných a vysokých školách. Katedra navyše v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky uskutočňuje kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na typovú pozíciu zamestnanca ŽSR ako signalista, dozorca výhybiek, výhybkár a výpravca. Kurzy sú realizované mimo bežnej výuky. Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent podnikové štipendium ŽSR.Prospects of graduates

The graduates shall get employed at all levels of railway operation management, mainly as technologists and managers of the Slovak Railways (ŽSR), at domestic and foreign operators or rail and combined transport. They also find their application in companies with big siding complexes, forwarding companies, in projection, research and development organizations with transport orientation, at the transport departments of industrial companies and state administration authorities, as well as at secondary vocational schools and universities.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The condition is completion of level 1 of the university study and setting the order of applicants according to the order based on the achieved arithmetic study result average during the study at the first level university study. Those applicants shall be preferred who attended the same study program at the first level university study and only in case the number of applicants is not filled up, then this study programme will be completed with applicants from a related study programme.

The applicants accepted for the study that attended university study in a different study programme (already have a title of level 2) will be registered into the first year of engineer study only after payment of the fee whose amount is determined according to the Act No. 131/2002 Coll., Section 92 on universities and in compliance with the statute of The University of Žilina in Žilina.Conditions for international students

Foreign study applicants are admitted on the basis of relevant intergovernmental agreements, or study at their own expense.The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form valid in the Czech Republic. In case of applicants who do not actively speak Slovak or Czech, a successful completion of language training (with possibility of performance at the ZU in Zilina) is required.

Foreign study applicants that study at their own expenses shall submit the required materials (documents of previous study, etc.) and according to the individual assessment of the applicant the dean of the faculty shall decide on acceptance (non-acceptance) for the study without entrance exams. More detailed information and criteria for assessment of the applicants in the admission procedure for full-time and part-time Bachelor and engineer study are published on the website of the faculty (http://www.fpedas.uniza.sk).Conditions of admission without the entrance exam

The applicants for this study programme shall be accepted only in the form of an entrance interview, without writing tests.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc., tel.: 041/513 3219, 513 3201, e-mail: Viera.Farkasova@fpedas.uniza.skGeneral information on the admission exam

Obligatory addenda to application form

The details on the results of the preceding study of the applicants that were or are the students of the Bachelor study at the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications of The University of Žilina shall be enclosed to the application by the study department of the Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications of The University of Žilina. Other applicants shall enclose the extract of subjects and marks gained during the preceding university study confirmed by the faculty or the university that issued the extract and the document on study completion (diploma).

The copy of the slip on payment of the fee or the copy of the transfer order (must be pasted on the third page above the signature of the applicant). The applicant is obliged to bring the original copy of the slip on payment of the fee or the original copy of the transfer order in person for presentation on the day of the admission procedure to the room determined according to the invitation.

CV.

A verified copy of the university diploma (Bc., Ing.).Form of entrance exam

entrance interview without writing tests • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  16.06.2022 - 17.06.2022

 • Submit additional application form

  12.08.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000269888/8180

Variable symbol: 10132

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Last update: 18.09.2021 16:24

Draw attention to not topical data