Mathematical modeling

Absolvent doktorandského študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo má silne rozvinutú abstraktnú zložku myslenia na báze dokonalého zvládnutia základných disciplín knižnično-informačnej vedy, vedeckých metód výskumu a hlbokých teoretických znalostí niektorej z oblastí mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Je schopný tvorivo pracovať v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva a aplikovať získané výsledky v ďalších vedných odboroch. Absolventi sa môžu uplatniť vo výskume v oblasti knižnično-informačnej vedy, ako odborníci v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ako vysokoškolskí učitelia a pod. v závislosti od užšej špecializácie ich štúdia a témy dizertačnej práce.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Prospects of graduates

In the Bachelor study Mathematical modeling, will the graduates obtain broader theoretical and applicative knowledge of mathematics and basic knowledge of chosen area of application of mathematics (economic-financial, or physics-technical). With regard to their language capabilities they may find employment as professionals in research teams, in financial institutions and also as company managers.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Applicants are admitted for study without entrance exams. Study applicants are required to have a high school leaving exam in mathematics. In the case that the number of signed up study applicants will exceed the capacity, the applicants will be admitted according to the total high school study average and the result of the leaving exam in mathematics.Additional information

Témy doktorandských dizertačných prác sú zverejnené tu: http://fhv.uniza.sk/web/index.php/veda-a-vyskum/doktorandske-studiumConditions for international students

Foreign applicants are admitted under the respective inter-governmental agreements or at own expenses. Applicants from the EU countries are studying under the same conditions as Slovak students. Applicants from the Czech republic may submit the study application form valid in the Czech republic. In case of applicants who do not actively speak Slovak or Czech language, a successful completion of language training at the ZU in Zilina is required.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Katarína Macková, PhD., tel.: 041/513 6385, e-mail: name.surname@fpv.uniza.skGeneral information on the admission exam

If a prospective applicant wants to participate in entrance exams of multiple study programmes of FoS UZ, it's required to submit individual application with attachments for each study program along with payment of the corresponding fee.

Required attachments of the study application:

resume

photocopies of annual certificates

notarized photocopy of high school leaving certificate

certificate of payment of the admission procedure fee

Note:

Even in the case of electronic application it's required to print out the application, sign it, add required attachments and subsequently send it by mail by the date of specified deadlines!

Non-complete study application, or study application sent after the specified deadline will not be accepted!

In case of non-participation or failure of the admission procedure the faculty does not return the admission procedure operating fee!

The faculty does not require a confirmation of health ability for university study and will accept an application form without a confirmation of health ability (with the exception of the study programme Teaching of Subjects Musical Art and Teaching of Subjects Musical Art in combination with other subjects)Form of entrance exam

Without entrance exam. • Apply the application for study

  31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 16.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o úhrade poplatku za priímacie konanie, rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce (paper form)
 • vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme (paper form)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Admission procedure fee : 20€ (in case of electronic application 19 €),

Method of payment : type "U" money order, or a bank transfer

The University of Žilina, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

Bank : State Treasury

Account number: 7000269925/8180, VS 1083, CS 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Last update: 17.09.2020 11:48

Draw attention to not topical data