Výrobná technika

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Výrobná technika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Uplatnia sa pri prácach na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, jeho analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s výrobnou technikou spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, uvedomujúc si jednotlivé aspekty kvality.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie bude prebiehať bez účasti uchádzačov o štúdium.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila ŠarinováGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.  • Apply the application for study

    31.07.2022

  • Performance of the entrance exam

    19.08.2022 - 19.08.2022

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Dado, PhD. – miroslav.dado@tuzvo.sk
Last update: 14.10.2021 13:28

Draw attention to not topical data