Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v danom študijnom odbore. Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru so zameraním na odbornú problematiku pred odbornou komisiou a z písomnej skúšky z neslovanského svetového jazyka podľa výberu uchádzača o doktorandské štúdium.

 

Uchádzač o štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu musí preukázať nasledovné schopnosti:

 

  • schopnosť získavať nové vedomosti v odbore ekonómia a manažment, vrátane samostatného získavania vedeckých poznatkov štúdiom vedeckej a odbornej literatúry,
  • schopnosť samostatne pracovať vo výskumnej činnosti, preukázaná záverečnou prácou v 2. stupni štúdia, účasťou na konferencii ŠVOČ a inými spôsobmi,
  • znalosť cudzieho jazyka (jazykov) ako predpokladu pre pasívne získavanie poznatkov a aktívnu komunikáciu.


Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2020 - 31.05.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Last update: 18.03.2020 20:40

Draw attention to not topical data