Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 383

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Taliansky
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko Poprad Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Detašované pracovisko, Levoča Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.07.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Charitatívna a misijná práca
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 31.05.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Štúdium rodiny a sociálnej práce
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 31.05.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Katolícka teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 28.02.2021 14.06.2021 - 14.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 15.06.2021 - 15.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021 16.06.2021 - 16.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 17.06.2021 - 17.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút (Spišské podhradie), Spišské Podhradie Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
2. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2021 - 21.02.2021 18.06.2021 - 18.06.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Anglický
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
2. degree , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.08.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 16.09.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , D, Slovenský
denná 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podnikania
1. degree , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania Ekonomika a manažment podniku
2. degree , E, Slovenský
externá 02.11.2020 - 29.10.2021
Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 02.11.2020 - 20.04.2021

Page 4 of 68