Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 2 959

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký
do 17.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
1. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020 04.05.2020 - 04.05.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta Žurnalistika
2. degree , D, Slovenský
do 17.04.2020 10.06.2020 - 12.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Didaktika hudby
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Pedagogika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2020 15.06.2020 - 03.07.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
do 31.07.2019
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 27.04.2020 - 27.04.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 04.06.2020 - 04.06.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Taliansky
do 31.03.2020

Page 4 of 60