Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, akreditovaný v študijnom odbore medzinárodné vzťahy v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú súbor všeobecných poznatkov v základných oblastiach medzinárodných vzťahov a diplomacie. Bakalársky študijný program je východiskom pre budúcu špecializáciu alebo nadväzujúce magisterské štúdium.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.11.2021 - 28.02.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2390 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 28.01.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje