Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 35

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 25.01.2023 13.02.2023 - 17.02.2023 do 02.05.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 25.01.2023 13.02.2023 - 17.02.2023 do 02.05.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 25.01.2023 - 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 25.01.2023 - 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 25.01.2023 - 30.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.02.2023 - 30.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 25.01.2023 - 09.06.2023 26.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 25.01.2023 - 09.06.2023 26.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.06.2023 01.07.2023 - 15.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 10.06.2023 11.06.2023 - 10.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 01.05.2023 - 30.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 16.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 16.07.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.09.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 20.07.2023 21.08.2023 - 25.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 20.07.2023 21.08.2023 - 25.08.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2023 do 15.09.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2023 do 15.09.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2023 do 15.09.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 15.11.2022 - 30.04.2023 19.06.2023 - 23.06.2023