Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 36

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Anorganické technológie a nekovové materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 01.06.2024 - 01.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 01.06.2024 - 01.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Politológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 30.04.2024 02.05.2024 - 02.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove Počítačová podpora materiálového inžinierstva
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.11.2023 - 30.04.2024 02.05.2024 - 02.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná 27.11.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá 27.11.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Ľudské zdroje a personálny manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 27.11.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá 27.11.2023 - 30.04.2024 01.05.2024 - 01.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Servis a opravy automobilov
1. stupeň , D, Slovenský
denná 13.11.2023 - 30.04.2024 10.05.2024 - 10.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 13.11.2023 - 30.04.2024 10.05.2024 - 10.05.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Špeciálna strojárska technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Fyzioterapia
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Ošetrovateľstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva Verejné zdravotníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.12.2023 - 30.04.2024 17.06.2024 - 21.06.2024